Naar hoofdinhoud
Zoeken

Copyright

De inhoud (inhoud zijnde afbeeldingen, tekst, geluids- en videobestanden, programma's en scripts) van deze website is auteursrechtelijk beschermd © Losberger De Boer. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Wilt u beeldmateriaal van ons gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Copyright van de inhoud van deze website

De inhoud van deze website kan worden geopend, afgedrukt en gedownload in ongewijzigde vorm (gewijzigd met inbegrip van uitgerekt, gecomprimeerd, gekleurd of op enigerlei wijze gewijzigd zodat de inhoud van de oorspronkelijke verhoudingen of opmaak wordt vervormd) met erkenning van het auteursrecht, op tijdelijke basis voor persoonlijke studie die niet voor direct of indirect commercieel gebruik is bestemd en elk niet-commercieel gebruik.

Schending van het auteursrecht

Losberger De Boer heeft alle redelijke inspanningen gedaan om de rechthebbenden te lokaliseren, te contacteren en te erkennen en wenst op de hoogte gebracht te worden door alle rechthebbenden die niet correct geïdentificeerd en erkend zijn op deze website zodat we de nodige correcties kunnen aanbrengen.

Andere personen en organisaties die de inhoud van Losberger De Boer via hun websites toegankelijk willen maken, worden aangemoedigd hyperlinks naar de gewenste inhoud op deze website aan te maken.

Schending van beschermende rechten: indien u meent dat een van uw beschermende rechten door onze website wordt geschonden, verzoeken wij u ons hiervan onverwijld per elektronische post op de hoogte te stellen, zodat wij snel een oplossing kunnen vinden.

Alle geprinte of gedownloade inhoud mag niet worden verkocht, in licentie gegeven, overgedragen, gekopieerd of gereproduceerd in zijn geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze of in of op enigerlei media aan enig persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Losberger De Boer, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

  • overdracht op welke wijze dan ook
  • opslag in enig medium, systeem of programma
  • vertoning in welke vorm dan ook
  • uitvoering
  • verhuur, lease, huur of uitlening

Aanvragen voor toestemming om materiaal van deze website te reproduceren dienen te worden gericht aan: marketing@losbergerdeboer.com