Naar hoofdinhoud
Zoeken

Verklaring inzake privacy en gegevensbescherming

Privacyverklaring van Losberger De Boer Holding GmbH

We zijn blij met uw interesse in onze website www.losbergerdeboer.com en in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij van Losberger De Boer zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze websites belangrijk voor u is. Daarom is de naleving van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming voor ons vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat u als klant te allen tijde weet wanneer en hoe we welke gegevens van u verzamelen en opslaan en hoe we deze gebruiken.
Hieronder informeren we u over het verzamelen en verder verwerken (bijv. opslaan, opvragen, wijzigen, doorgeven) van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u persoonlijk kunnen worden herleid, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Als we in het kader van het gebruik van onze website persoonsgegevens verwerken of als we voor bepaalde functies, opties of diensten op onze website gebruikmaken van externe dienstverleners om gegevens te verwerken of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren we u hieronder in detail over de desbetreffende processen, in het bijzonder welke gegevens hierbij worden verwerkt. Daarbij vermelden we ook de beoogde opslagperiode of in elk geval de vastgestelde criteria voor de opslagperiode en de relevante rechtsgrond voor de desbetreffende verwerking.

1: Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere bepalingen over de bescherming van gegevens is:

Losberger De Boer Holding GmbH 
74906 Bad Rappenau
Duitsland
Telefoon: +49 (0)7066 980-0
Fax: +49 (0)7066 980-232
E-mail: info@losbergerdeboer.com

2: Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is te bereiken via: 

Losberger De Boer Holding GmbH
74906 Bad Rappenau
Duitsland

En per e-mail via: website@losbergerdeboer.com 

3: Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard, doel, rechtsgrond en duur van het gebruik ervan

Artikel 1: Bij bezoek aan de website
Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dus als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen de persoonlijke toegangsgegevens in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser aan onze server doorgeeft. De volgende gegevens worden verzameld in serverlogbestanden:

 • IP-adres (maar wel geanonimiseerd)
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens per keer
 • Website waarvan de aanvraag afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en bijbehorende interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de site met betrekking tot stabiliteit en veiligheid te garanderen en om ons aanbod te verbeteren, en vervolgens verwijderd. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website.

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Bij het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Artikel 2: Bij gebruik van andere diensten, functies en opties op onze website
Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten, opties en functies aan, waarvan u bij interesse gebruik kunt maken, in het bijzonder onze online shop. Hiervoor moet u in de regel aanvullende persoonsgegevens verstrekken die we gebruiken voor het verlenen van de desbetreffende dienst en waarvoor de bovengenoemde beginselen van gegevensverwerking gelden.

(1) Contact via e-mail of contactformulier
Als u per e-mail of via ons contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u vrijwillig verstrekte gegevens (uw e-mailadres, voor- en achternaam en eventueel telefoonnummer, woonplaats en postcode) door ons opgeslagen om uw vraag te beantwoorden. Het opgeven van een e-mailadres is verplicht. Alle andere informatie is optioneel. Het antwoord wordt dan per e-mail gegeven of, indien opgegeven, per telefoon.

De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punten a en b van de AVG op grond van uw vrijwillig gegeven toestemming of om uw vraag of verzoek te beantwoorden.
We wissen de in dit verband verzamelde gegevens na afhandeling van uw vraag of verzoek, of we beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

Artikel 3: Doorgifte van gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

We geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a van de AVG of artikel 25, lid 1, eerste alinea van de Duitse wet inzake gegevensbescherming in de telecommunicatie en telemedia (TTDSG);
 • dit op grond van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegender beschermenswaardig belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens;
 • hiertoe een wettelijke verplichting bestaat op grond van artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt c van de AVG; en
 • dit wettelijk is toegestaan en overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt b van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Artikel 4: Gebruik van cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken we gebruik van cookies, pixels, webbakens en soortgelijke technologieën (hierna: “cookies”).

Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Bij het bezoeken van een pagina kunnen cookies worden opgeslagen om de gebruiker te onderscheiden. Cookies helpen het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (zogeheten permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u cookies alleen in bepaalde gevallen toestaat of alle cookies weigert. Reeds geplaatste cookies kunt u verwijderen. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Op onze website worden ook cookies van derden gebruikt (bijv. bij gebruik van trackingtools om het gedrag van gebruikers te analyseren). Deze worden ook wel indirecte cookies genoemd.

We maken gebruik van de volgende cookies:

 1. a) Registratie van uw bezoek en gebruik van noodzakelijke (functionele) cookies
  Om ervoor te zorgen dat onze website zo doeltreffend mogelijk aan u wordt aangeboden en om de stabiliteit en veiligheid van de website te waarborgen, verzamelen we bij elk bezoek aan onze website serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Zie in dit verband de toelichting in artikel 1.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt f van de AVG om u een goed werkende website te kunnen bieden.

 1. b) Webanalyse en webtracking
  Hieronder vindt u een beschrijving van de analytische cookies die we op onze website gebruiken om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze verzamelen informatie over uw gebruiksgedrag, bijvoorbeeld welke pagina’s u het vaakst bezoekt en of u foutmeldingen van pagina’s krijgt.

Analytische cookies worden alleen gebruikt als u toestemming heeft gegeven voor het inschakelen van deze cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste alinea, punt a van de AVG of artikel 25, lid 1, eerste alinea van de TTDSG door het betreffende vakje aan te vinken bij uw bezoek aan de website. Als er gegevensoverdracht naar de VS plaatsvindt in verband met een geplaatste cookie, gebeurt dit ook op de rechtsgrond van uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, punt a van de AVG.

U dient er rekening mee te houden dat er in de VS geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming bestaat als in de EU/EER en dat het daarom niet volledig kan worden uitgesloten dat uw gegevens aan overheidsinstanties worden verstrekt zonder dat er adequate rechtsmiddelen voorhanden zijn. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken onder de cookie-instellingen.

Google Analytics
Op onze website gebruiken we Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres, maar wel geanonimiseerd) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De gebruiker wordt bij een bezoek aan onze website via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies, en om toestemming gevraagd. Het verzamelen van gegevens (inschakelen van Google Analytics) door de cookies vindt plaats, tenzij de gebruiker hier niet mee instemt en zijn toestemming wijzigt door op een selectievakje te klikken.

De volgende gegevens worden door Google Analytics verwerkt:

 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Verblijfsduur per bezoeker en pagina
 • Type bezoeker en geschiedenis (in de zin van onderscheid tussen nieuwe en terugkerende bezoekers)
 • Naam en URL van geopende bestanden en bezochte pagina’s
 • Website van waaruit toegang is verkregen (herkomstpagina)
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht
 • Zoekterm (zoals ingevoerd in de zoekmachine)
 • Ingangs- en uitgangspagina
 • Frequentie van paginaweergaven
 • Klikpaden
 • Browsertype, -versie en -taal
 • Besturingssysteem, schermresolutie
 • Plaats/regio/land
 • Internetprovider van de gebruiker
 • Snelheid van de verbinding
 • IP-adres van de gebruiker (maar wel geanonimiseerd)

Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de beheerders van de website samen te stellen en om andere diensten te leveren die verband houden met het website- en internetgebruik. Daarnaast kan Google deze informatie aan derden verstrekken in de gevallen waarin dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal in geen geval het IP-adres van de gebruiker koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door dit in uw browsersoftware in te stellen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw gegevens te allen tijde intrekken. U kunt het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) via cookies en de verwerking ervan door Google voorkomen door via de volgende link de invoegtoepassing voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Gezien de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, wijzen we erop dat op deze website IP-adressen alleen in verkorte vorm verder worden verwerkt. Door het gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()” zijn de verzamelde gegevens niet naar personen te herleiden.

De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google en Google Analytics zijn beschikbaar op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.nl/intl/nl/policies/.

Google Analytics wordt ook gebruikt om gegevens van AdWords te analyseren voor statistische doeleinden. Opt-outlink: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Tag Manager
In verband met Google Analytics en Google Ad Services gebruiken we ook Google Tag Manager. Deze oplossing maakt het mogelijk om Google Analytics en Google Ads technisch te integreren op de website. Google Tag Manager fungeert daarbij als een container waarin de op de website weer te geven webanalyse- en marketingtools van een zogeheten tag worden voorzien en opgeslagen. Een tag is een stukje code dat bepaalt welke gegevens onder welke voorwaarden door de gebruikte tools mogen worden verzameld. Informatie over de gegevensbescherming van Google voor deze tool vindt u hier: marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Artikel 6: Uw rechten
Indien persoonsgegevens van u worden verwerkt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 - Recht van inzage, artikel 15 van de AVG:
U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens.
Als deze verwerking plaatsvindt, heeft u het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd te worden over het volgende:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; in de laatstgenoemde gevallen heeft u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte;
 • de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, als concrete mededelingen hieromtrent niet mogelijk zijn, de criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 • dat u het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat u het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

- Recht op rectificatie, artikel 16 van de AVG:
U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht op rectificatie en/of vervollediging, indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

- Recht op gegevenswissing, artikel 17 van de AVG:
a) Verplichting tot wissing
U heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2, punt a van de AVG berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De u betreffende persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 van de AVG.
 1. b) Informatie aan derden
  Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 van de AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene de verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.
 2. c) Uitzonderingen
  Het recht op wissing bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h en i, en artikel 9, lid 3 van de AVG;
 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig 89, lid 1 van de AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

- Recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG:
Onder de volgende voorwaarden heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • als de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG (zie hieronder) bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Heeft u volgens de bovenstaande voorwaarden een beperking van de verwerking verkregen, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 - Recht op informatie, artikel 19 van de AVG:
Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft uitgeoefend, is deze verplicht iedere ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.

U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht informatie te verkrijgen over deze ontvangers.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 van de AVG:
U heeft het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a van de AVG of artikel 9, lid 2, punt a van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a van de AVG, en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Uw recht op gegevenswissing blijft onverlet.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

- Recht van bezwaar, artikel 21 van de AVG:
U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, eerste alinea van de AVG het recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, eerste alinea, onder e (gegevensverwerking in het algemeen belang) of onder f (gegevensverwerking voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde) van de AVG en overeenkomstig artikel 21, lid 2 van de AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

- Recht op intrekking van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming:
U kunt een gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. U dient er rekening mee te houden dat de intrekking alleen voor de toekomst geldt. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

- Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, artikel 22 van de AVG:
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit:

 1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke;
 2. is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of
 3. berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

In de gevallen (1) en (3) treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

De hierboven bedoelde besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 van de AVG bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a of g van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

- Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, artikel 77 van de AVG:
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt u in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG.

 U kunt uw bovengenoemde rechten uitoefenen door ons een informeel bericht te sturen.

Artikel 7: Beveiliging van gegevens
Door het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen streven we ernaar uw persoonsgegevens zo op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie per e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. We raden u daarom aan vertrouwelijke informatie per post te versturen.

Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen of verzoeken die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruik van TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel in de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de adresbalk van uw browser. Als TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden meegelezen.

Cookies Overzicht